خرید کریو دانلود فیلم

HEIGHT RESTRICTIONS

YOUR SAFETY IS PARAMOUNT... So here are the few restrictions we have on some rides:

RIDES

MIN. HEIGHT w/adult

MIN. HEIGHT 

MAX. HEIGHT

MAX. WEIGHT

Skull Island

NO ADULTS 0.9m 1.5m   N/A 
 Mega Slide NO ADULTS 1m 1.5m  N/A 
Dagon Fly N/A N/A 1.5m N/A
Air Race N/A 1.2m N/A N/A
Booster N/A 1.4m 1.95m N/A
Carousel 0.9m  1.2m  N/A N/A
 Crazy Mouse 1.2m 1.4m N/A N/A
Cup & Saucer N/A 0.9m N/A N/A
Dodgems 1.2m 1.4m N/A N/A
Fantasia N/A 0.9m 1.2m N/A
Galaxia 1m 1.4m N/A N/A
Helter Skelter 0.9m 1.2m N/A N/A
 Horror Hotel 1.1m   1.3m N/A   N/A
 Rodeo Bull N/A 1.2m N/A  115kg (Approx. 18 Stone) 
Trampolines  0.9m 1.2m  N/A N/A
Turbo Coaster N/A 1.3m N/A N/A
 Twister 1.2m  1.4m  N/A  N/A 
Waltzer 1.2m 1.4m N/A N/A
 Wild River 1m  1.2m  N/A  N/A 

Also, don't forget your souvenir photos on Wild River & Crazy Mouse!!!

Thrill Rides Traditional Rides Kids Rides

PRIVATE FUNCTIONS & CORPORATE HIRE

Your event is guaranteed to

be memorable on Brighton Pier

CORPORATE FILM & PHOTOGRAPHY

Join the biggest brands and use

Brighton Pier as your iconic

location.